Danijelova 32, 11000 Beograd
(PAK: 160622)

Tel. 011/3093 211,
011/3093 212,
011/3093 213
Fax. 011/3093 214

audit@eunet.rs
upitnik
preporuci

Naši zaposleni

Preduzece Stanišić Audit d.o.o. upošljava tim visokostrucnih kadrova koji realizuje usluge vrhunskog kvaliteta.


 • Prof. dr Milovan Stanišić,
  (supervizor)
 • Dušanka Bodiroga
  (ovlašćeni licencirani revizor, direktor)
 • Jagoda Stanišić
  (zamenik direktora)
 • Zorica Dimitrijević,
  (ovlašćeni licencirani revizor)
 • Radivoje Petrović
  (ovlašćeni licencirani revizor)
 • Nada Bratić
  (ovlašćeni licencirani revizor)
 • Miroslav Ikonić
  (revizor)
 • Olivera Živković
  (revizor)
 • Bojana Stanišić
  (revizor; licencirano ovlašćeno lice u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma)
 • Dejan Filipović
  (stručni saradnik)
 • Slobodan Josipović
  (stručni saradnik)
 • Petar Veličković
  (stručni saradnik)
 • Snežana Jevtić
  (administrativni radnik)