Danijelova 32, 11000 Beograd
(PAK: 160622)

Tel. 011/3093 211,
011/3093 212,
011/3093 213
Fax. 011/3093 214

audit@eunet.rs
upitnik
preporuci

Naši zaposleni

Preduzece Stanišić Audit d.o.o. upošljava tim visokostrucnih kadrova koji realizuje usluge vrhunskog kvaliteta.


 • Prof. dr Milovan Stanišić,
  (ovlašćeni revizor)
 • Jagoda Stanišić, dipl. inž.
  izvršni direktor za konsalting
 • Dušanka Bodiroga, dipl. ecc.
  (ovlašćeni licencirani revizor)
 • Zorica Dimitrijević,
  (ovlašćeni licencirani revizor)
 • Radivoje Petrović, dipl. ecc.
  (ovlašćeni licencirani revizor)
 • Nada Bratić, dipl. ecc.
  (ovlašćeni licencirani revizor)
 • Jelena Petrović, dipl. ecc.
  (ovlašćeni licencirani revizor)
 • Miroslav Ikonić, dipl. ecc.
  (revizor)
 • Bojana Stanišić, dipl. ecc.
  (strucni saradnik u reviziji)
 • Stefan Kovačević dipl.ecc.
  (mlađi stručni saradnik u reviziji)
 • Snežana Jevtić
  administrativni radnik