Naši zaposleni

Preduzece Stanišić Audit d.o.o. upošljava tim visokostrucnih kadrova koji realizuje usluge vrhunskog kvaliteta.


 • Prof. dr Milovan Stanišić,
  (supervizor)
 • Dušanka Bodiroga
  (ovlašćeni licencirani revizor, direktor)
 • Jagoda Stanišić
  (zamenik direktora)
 • Zorica Dimitrijević,
  (ovlašćeni licencirani revizor)
 • Radivoje Petrović
  (ovlašćeni licencirani revizor)
 • Nada Bratić
  (ovlašćeni licencirani revizor)
 • Bojana Stanišić
  (revizor; licencirano ovlašćeno lice u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma)
 • Dejan Filipović
  (stručni saradnik)
 • Slobodan Josipović
  (stručni saradnik)
 • Snežana Jevtić
  (administrativni radnik)
 • Vukosavljević Aleksandar
  (pomoćnik u reviziji)