O nama

„Stanišić audit d.o.o.“, jeste jedno od vodećih domaćih preduzeća za reviziju i konsalting, koje je prvi put registrovano u Trgovinskom sudu 19. avgusta 1999. godine pod brojem IV Fi 5126/99, a zatim je izmenom Zakona o privrednim subjektima u 2005. godini preregistrovano kod Agencije za registraciju privrednih subjekata.

Sertifikat o ispunjavanju uslova za rad preduzeću „Stanišić audit d.o.o.“ izdat je pod brojem 5/1-06-006/99-002 od strane Saveznog ministarstva finansija.

Misija „Stanišić audit d.o.o.“ je da zahvaljujući obimnom znanju i višedecenijskom iskustvu zaposlenih stručnjaka zauzme najviše mesto među najboljim revizorskim kompanijama u zemlji.

Od osnivanja, naš tim eminentnih stručnjaka uspešno je obavio više stotina revizija finansijskih izveštaja i revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja za mala, srednja i velika preduzeća.

Od 2005 godine, uspostavivši saradnju sa privatnim Univerzitetom Singidunum, koji sa svojih 10.000 studenata predstavlja najuspešniju akademsku instituciju za obrazovanje kadrova različitih profila ekonomskih oblasti, preselili smo se u samo zgradu Univerziteta i na taj način obezbedili svojim klijentima kosalting i usluge koje su u samom vrhu svetskih standarda.

Preduzeće za reviziju i konsalting "Stanišić audit" je upisano u registar Ministarstva finansija Republike Srbije pod rednim brojem 016.

Dana 27.12.2007. godine preduzeće je dobilo dozvolu za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja za mala, srednja i velika preduzeća, na osnovu člana 23. stava 2. Zakona o državnoj upravi, a u vezi sa članovima 41. i 75. Zakona o računovodstvu i reviziji.

Naša stručnost u službi Vašeg uspeha!