ZAŠTO STANIŠIĆ AUDIT?

Naše poslovanje je zasnovano na nekoliko značajnih načela koje čine neophodan uslov za dugoročan uspeh poslovnog odnosa sa našim klijentima.
  • Pre svega to je KVALITET naših revizorskih izveštaja, koji su tačni potpuni i sadržajni. U njima su na pregledan način izneti svi potrebni podatci upotrebljivi za široki krug potencijalnih korisnika.
  • Zatim USLUŽNOST koja se ogleda u tome da klijent u svakoj prilici može da nam se obrati za stručni savet u cilju rešavanja dilema iz poslovnih aktivnosti i podizanja konkurentnosti na tržištu. Mi pružamo više nego što klijent očekuje i plaća.
  • PROFESIONALNA OSPOSOBLJENOST i stručnost naših zaposlenih je na najvišem nivou, pa tako „Stanišić audit d.o.o.“ danas čini dvadesetak visokoobrazovanih kadrova, od kojih su tri profesora univerziteta, koji su svojim znanjem i iskustvom doprineli tome da je ovo danas jedna od najuspešnijih domaćih revizorskih kuća. Osnivač i direktor kompanije prof. dr Milovan Stanišić koji je ujedno i jedan od osnivača i rektor Univerziteta Singidunum. Profesor Stanišić je svoju karijeru gradio 25 godina na katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Beogradu i učestvovao u izradi preko 1000 projekata koji se odnose na procenu vrednosti preduzeća, kao i u više stotina revizija finansijskih izveštaja.
  • EFIKASNOST kada je u pitanju ispunjavanje obaveza u dogovorenim rokovima, jeste još jedno od načela sa kojim se ponosimo.
  • Jedno od važnih načela našeg rada jesu POVERLJIVOST I DISKRECIJA.
  • Važno je naglasiti i PRISTUPAČNOST CENA naših usluga.
direktor